Hotline: 0243 2033 399info@acinternational.com.vn
  FacebookGoogle plusTwitterYoutube

Các loại cảm biến có sẵn trong phần mềm PRTG Network Monitor

Cảm biến của PRTG được chia làm các loại (Category) sau:
- Common sensors - các loại cảm biến thường dùng
- Bandwidth monitoring sensors - các loại cảm biến giám sát lưu lượng
- Web servers (http) sensors - các loại cảm biến giám sát web servers
- SNMP sensors - các loại cảm biến giám sát thiết bị snmp
- Windows wmi/performance counters sensors - các loại cảm biến giám sát hiệu suất windows
- Linux/unix/os x sensors - các loại cảm biến giám sát các hệ điều hành linux/unix/os x 
- Virtual servers sensors - các cảm biến giám sát máy chủ ảo
- Mail servers sensors - các cảm biến giám sát mail server
- Database servers sensors - các cảm biến giám sát database server
- Storage and file servers sensors - các cảm biến giám sát server lưu trữ
- Various servers sensors - các loại cảm biến giám sát server khác
- Voip and qos sensors - các cảm biến giám sát chất lượng dịch vụ voip và qos
- Hardware parameter sensors - các cảm biến thu thập thông tin phần cứng
- Cloud services sensors - các cảm biến theo dõi chất lượng dịch vụ cloud
- Custom sensors - các cảm biến tùy chỉnh
- ehealth sensors - các cảm biến về ehealth
- PRTG internal sensors - các cảm biến nội tại của phần mềm prtg
- Script world sensors (các cảm biến tạo mới)

Dưới đây liệt kê tất cả các cảm biến có sẵn, được sắp xếp theo các loại khác nhau và theo thứ tự chữ cái của phần mềm PRTG Network Monitor:

PRTG cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau để dễ dàng lọc cho phù hợp với các loại cảm biến.


COMMON SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN THƯỜNG DÙNG


BANDWIDTH MONITORING SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG


WEB SERVERS (HTTP) SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN GIÁM SÁT WEB SERVERS


SNMP SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN GIÁM SÁT THIẾT BỊ SNMP


WINDOWS WMI/PERFORMANCE COUNTERS SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN GIÁM SÁT HIỆU SUẤT WINDOWS


LINUX/UNIX/OS X SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN GIÁM SÁT CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX/UNIX/OS X 


VIRTUAL SERVERS SENSORS - CÁC CẢM BIẾN GIÁM SÁT MÁY CHỦ ẢO


MAIL SERVERS SENSORS - CÁC CẢM BIẾN GIÁM SÁT MAIL SERVER


DATABASE SERVERS SENSORS - CÁC CẢM BIẾN GIÁM SÁT DATABASE SERVER


STORAGE AND FILE SERVERS SENSORS - CÁC CẢM BIẾN GIÁM SÁT SERVER LƯU TRỮ


VARIOUS SERVERS SENSORS - CÁC LOẠI CẢM BIẾN GIÁM SÁT SERVER KHÁC


VOIP AND QOS SENSORS - CÁC CẢM BIẾN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VOIP VÀ QOS


HARDWARE PARAMETER SENSORS - CÁC CẢM BIẾN THU THẬP THÔNG TIN PHẦN CỨNG


CLOUD SERVICES SENSORS - CÁC CẢM BIẾN THEO DÕI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY


CUSTOM SENSORS - CÁC CẢM BIẾN TÙY CHỈNH


EHEALTH SENSORS - CÁC CẢM BIẾN VỀ EHEALTH


PRTG INTERNAL SENSORS - CÁC CẢM BIẾN NỘI TẠI CỦA PHẦN MỀM PRTG


Số phiên bản cho thấy loại cảm biến tương ứng được PRTG giới thiệu lần đầu.


SCRIPT WORLD SENSORS (CÁC CẢM BIẾN TẠO MỚI)

Ngoài các cảm biến có sẵn, bạn có thể tạo cảm biến riêng của mình. Chỉ cần viết một Script hoặc Programe và sử dụng nó với một cảm biến tùy chỉnh. Đã có nhiều tập lệnh miễn phí, hữu ích, bổ sung, và tiện ích cho PRTG trong PRTG Script World. Bạn có thể trực tiếp mở Script World từ hộp thoại Add Sensor trong giao diện web PRTG.

 • Active Fileshare Sessions
 • Active Lync Users, Inbound/Outbound Calls
 • Active Windows Users
 • AD Group Membership
 • Advanced Exchange Server Metrics
 • Age of McAfee Anti-Virus Signatures
 • AllNet UPS
 • Altaro Hyper-V Backup Monitoring
 • Amazon AWS Costs
 • APC Battery Replacement
 • Aruba Wireless Controller Device Template
 • Atlantis ILIO
 • Automatic Services
 • AWS Costs Sensor
 • BGP Peer Status
 • Brocade Switch Device Template
 • BulkSMS Remaining Credits Sensor
 • Ceph Cluster Storage Python Sensor
 • Certain HTTP Response Code
 • Citrix Environments
 • Citrix NetScaler
 • Configured Remote Probes
 • DICOM and HL7
 • Dynamic Windows Processes
 • Exim Queue Length
 • Find Groups and Devices with Auto-Discovery Enabled
 • Google Search Appliance
 • Historic Windows Events
 • HP 3Par Enterprise Storage
 • HP ProCurve Switch Version and Model
 • HTTP Return Codes
 • Hyper-V Replication
 • iDirect Modem Sensor
 • IP Addresses of Hops
 • Kemp Load Balancer
 • Linux Distributions that are Incompatible with the SSH Disk Free Sensor
 • Linux Services
 • Locked AD Users
 • Microsoft Active Cluster Nodes
 • Microsoft Teams
 • Mounted Windows Volumes
 • MySQL Replication
 • MySQL Table Fragmentation
 • NetApp Snapshot Age
 • Nimble Storage Device Template
 • PHP-FPM Status Page
 • Processed MailScanner Mails
 • PRTG Pester
 • PRTG Uptime SLA Sensors
 • Pure Storage FlashArray
 • Quota Exceeding Exchange Mailboxes
 • RabbitMQ Queues & Exchanges
 • Resume All Paused Sensors
 • SAP and SAP Database Monitoring
 • SCVMM - Hyper-V and Virtual Machines
 • Seatel Antenna Sensor
 • Sensor Uptime Extractor
 • Shadow Copy Age
 • Slack
 • SNMP Debug Log Checking
 • Subscriptions Monitoring with PRTG
 • TXT DNS Records Monitoring
 • Usernames Configured in PRTG
 • Users Logged in to PRTG
 • Veeam Backup and Replication
 • VMware Horizon 7
 • WatchGuard Firewall (Cluster or Non-Cluster) – Status Multi-WAN
 • Website Login
 • Windows DHCP Scope Status
 • Windows Registry Value
 • Workaround for Scripts Running Longer than 900 Seconds
 • YUM Update Check

icon-book-bulbHãy vào https://www.paessler.com/script-world và làm theo các chỉ dẫn để sử dụng các bộ cảm biến này.

THAM KHẢO

PRTG Manual:

Kiến thức cơ bản: Tại sao tôi gặp những khoảng trống trong đồ thị / dữ liệu của cảm biến EXE?

Bình luận facebook
Công ty TNHH thương mại dịch vụ A&C Quốc tế
 • Địa chỉ: Số 4, Ngách 61/17, Ngõ 61, Đường Bằng Liệt, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0243 2033 399
 • Email: info@acinternational.com.vn
 • ĐKKD:0107450185
Copyright © 2017 A&C International Trading Service Co.,Ltd . All rights reserved. Website được thiết kế bởi Tất Thành
Online: 2 - Tổng truy cập: 195.932